Algemene voorwaarden

Algemeen
• Op de behandelingen, trainingen en revalidatie trainingen die door TIJN Den Haag worden gegeven, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

• De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van TIJN Den Haag www.tijndenhaag.nl. Je wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden bij het geven van een opdracht aan TIJN Den Haag voor een behandeling, training of revalidatie training.

• Bij het maken van een behandelafspraak of tijdens het intakegesprek, wordt altijd om je persoonlijke en/of medische gegevens gevraagd. Deze gegevens, alsmede andere informatie die tijdens de behandeling aan TIJN Den Haag worden toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld en zonder je toestemming niet aan derden verstrekt.

• Je hebt als cliënt bij TIJN Den Haag altijd het recht op inzage van je dossier en/of trainingen en op het aangeven van correcties, zoals bijvoorbeeld wijzigen van mailadres en/of woonadres, etc. Heb je na behandeling geen last meer van pijnklachten en mochten verdere behandelingen niet meer nodig zijn dan wordt je dossier bewaard volgens de wet Wgbo voor deze verwijderd wordt. Wanneer je wilt dat een samenvatting van je dossier doorgestuurd wordt naar bijvoorbeeld je huisarts dan kan dat. Dit kan alleen als je het zelf aanvraagt en niet wanneer een andere partij dit voor jou aanvraagt.
Persoonlijke gegevens aangaande pijnklachten, blessures, medische geschiedenis, etc. zijn dus alleen inzichtelijk voor de cliënt en de behandelaar en worden niet aan derden verstrekt, tenzij je dit aanvraagt.

• Telefoonnummers, mailadressen en adresgegevens worden niet aan derden verstrekt en uitsluitend gebruikt voor het maken van facturen, het contacten i.v.m. het verloop van het herstel of voor de nieuwsbrief (dit uitsluitend na toestemming van de cliënt) of voor het maken of
verzetten van een afspraak.

Afspraken en behandelingen
• Bij TIJN Den Haag wordt alleen op afspraak behandeld en/of (revalidatie) training gegeven.

• Een afspraak kan in overleg worden verzet en/of geannuleerd. Een gemaakte afspraak dien je minimaal 24 uur van tevoren telefonisch (door te bellen of via Whatsapp) af te zeggen of te verzetten. Als je binnen 24 uur je afspraak en/of (revalidatie) training afzegt dan wordt alsnog het gehele bedrag voor de behandeling en/of (revalidatie) training in rekening gebracht, tenzij sprake is van overmacht, een en ander te beoordelen door TIJN Den Haag.

• Mocht je behandeling en/of (revalidatie) training bij TIJN Den Haag door ziekte van de behandelaar of trainer of door een andere oorzaak niet door kunnen gaan, dan word je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak voor de desbetreffende behandeling of training gemaakt.

• Tijdens de intake word door TIJN Den Haag gevraagd naar je algehele lichamelijke en geestelijke conditie, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. Indien je onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist en medicijnen gebruikt, of indien je twijfelt over het ondergaan van een Mylogenics behandeling en/of (revalidatie) training, dan adviseert TIJN Den Haag je om eerst overleg te plegen met je arts en/of specialist.

• Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die je tijdens de intake/behandeling/training aan TIJN Den Haag verstrekt. Aan de hand van de tijdens de intake verstrekte informatie, maar ook op basis van de informatie die tijdens de behandeling en/of training wordt verstrekt, kan TIJN Den Haag besluiten om niet (verder) te behandelen en/of te trainen en je eventueel door te verwijzen naar een arts of andere behandelaar.

• TIJN Den Haag kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuist verstrekte informatie en/of verzwijgen van blessures en/of ziektes.

• De behandelingen door TIJN Den Haag zijn geen medische behandelingen. Ben je onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dien je dit voorafgaande aan de behandeling en/of (revalidatie) training te melden. Wanneer je je laat behandelen door TIJN Den Haag is dit geheel op eigen risico.

• TIJN Den Haag behoudt zich het recht voor om je van deelname of behandeling uit te sluiten.

Tarieven en betalingen
• Behandeling: Na de behandeling ontvang je een factuur per mail. Betaling kan geschieden via de in de factuur bijgevoegde iDeal link of door het via bank over te maken.

• (Revalidatie) Training: (Revalidatie) Trainingen kunnen per keer of per maand afgenomen en betaald worden. Nadat dit in overleg is bepaald ontvang je, afhankelijk van welke vorm van afname je kiest, een factuur per mail. Betaling kan geschieden via de in de factuur bijgevoegde iDeal link of door het via je bank over te maken.

• Betalingen: Vooraf betaalde trainingen en/of behandelingen hebben een geldigheid tot 12 maanden na aankoop. Hierna komen deze trainingen en/of behandelingen te vervallen. Dit geldt voor betalingen gedaan naar TIJN Den Haag en naar Danckaerts personal training. 

Aansprakelijkheid
• TIJN Den Haag spant zich ervoor in om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken bij het bestrijden van je pijnklachten, voor zover dat haalbaar en verantwoord is. TIJN Den Haag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling of (revalidatie) training. Voor zover sprake mocht zijn van enige aansprakelijkheid dan is deze beperkt tot het bedrag waarvoor TIJN Den Haag verzekerd is.

• TIJN Den Haag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van je persoonlijke bezittingen.